PL-Projekty

BIC Frankfurt (Oder) od wielu lat jest liderem i partnerem w roznych projektach europejskich.

Aktualne projekty

EuRegioNet

Clusterinformator

w sprawie inteligentnej specjalizacji i internacjonalizacji klastrów i sieci w regionach "Pro Europa Viadrina" i "Spree-Neiße-Bober".

Informator (DE)  Informator(EN)  Informator (PL)

EuRegioNet

EuRegioNet

Euroregionalna siec na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz umiedzynarodowienia klastrów i inicjatyw sieciowych w euroregionach „Pro Europa Viadrina“ i „Sprewa-Nysa-Bóbr“

ExistenzGründerPartner Oderland

ExistenzGründerPartner Oderland

Coroczna oferta i przyznanie nagrody za założenie firmy dla założycieli z Frankfurtu nad Odrą, powiatu Oder-Spree i powiatu Märkisch Oderland.

Viadukt Innovativ

Viadukt Innovativ

Wspieranie współpracy transgranicznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych w ramach EUROREGIONU PRO EUROPA VIADRINA, jak również inicjowanie i wspieranie klastrów binarodowych w celu wzmocnienia współpracy przedsiębiorstw i instytucji na obszarze przygranicznym.

Migracja czy kooperacja - studia nad przemysłem metalowym w Brandenburgii i Lubuskiem

Zbadanie możliwości przyciągnięcia i zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników w regionie przygranicznym na przykładzie sektora metalowego.

PRACTPLANT

Najlepsze praktyki współpracy w regionie transgranicznym w zakresie rozwoju gospodarczego i rynku pracy.

zakonczone projekty

PROINCOR

PROINCOR

Zwiększenie konkurencyjności MŚP w krajach uczestniczących poprzez wzmocnienie potencjału innowacyjnego i współpracy ponadnarodowej.

Biobusiness

Biobusiness

Zbadanie możliwości zwiększenia wykorzystania technologii biomasowych w krajach partnerów projektu.

Viadukt 2002

Wspieranie niemieckich przedsiębiorców na polskim rynku, tworzenie dobrych warunków ramowych poprzez szkolenia towarzyszące i indywidualny coaching.

Viadukt 2005

Wsparcie dla MŚP w projektach współpracy z polskimi firmami, tworzenie trwałych sieci w regionie przygranicznym.

NEW CLEAN TECHNOLOGIES in the agrofood sector

Wzmocnienie wykorzystania czystych technologii w sektorze rolno-spożywczym w połączeniu z badaniami nad regulacjami europejskimi i trendami w krajach uczestniczących w projekcie.

Unternehmerreisen

Neue Austellung im BIC

Ab dem 15. Juli 2021 präsentiert die Künstlerin Sabine Anders ihre stilvollen Aquarelle im Gebäude des BIC.

Besichtigung montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf der Empore des BIC.

Ochrona danych