Pomoc w czasie pandemi - dla przedsiębiorstw i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

W dalszej części chcielibyśmy wskazać na pewne środki wspierające i pomoc, które są dostępne dla firm i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, aby finansowo zniwelować skutki pandemii Coronawirusa.

Wynagrodzenie za prace w niepelnym wymiarze godzin

  • Dodatek za krótki czas pracy może być nadal wypłacany z mocą wsteczną od 1 marca 2020 r. 

  • Składki na ubezpieczenie społeczne pomniejszone o ubezpieczenie od bezrobocia są zwracane według stawki ryczałtowej

  • Dla firm, które prowadziły działalność gospodarczą do 31 grudnia 2009 r. przedłużono okres uprawniający do dodatku krótkoterminowego. grudnia 2020 r. , na okres do 24 miesięcy, najdłużej do 31 grudnia 2020 r. Grudzień 2021 r. , przedłużony

  • Właściwa agencja pracy sprawdza warunki przyznawania dodatku krótkoterminowego

Więcej szczegółowych informacji na temat sposobu ubiegania się o dodatek krótkoterminowy można znaleźć na stronie internetowej Agencji Zatrudnienia:

https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/ 

Informacje na temat wpływu koronawirusa w prawie pracy można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Pracy:

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-corona/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html

Pomoc pomostowa

  • Pomoc pomostowa stanowi dotację w przypadku spadku sprzedaży spowodowanego przez firmę Corona. Przedsiębiorstwa, osoby samozatrudnione i freelancerzy mogą otrzymać pomoc pomostową.
  • Można ubiegać się o pomoc pomostową II (od września do grudnia 2020 r. ). Następnie zostanie ona przedłużona i rozszerzona jako Bridge Assistance III do końca czerwca 2021 r.

Aby ubiegać się o pomoc pomostową, należy skontaktować się z doradcą podatkowym, księgowym, biegłym rewidentem lub prawnikiem. Koszty poniesione w związku z tym są zwracane proporcjonalnie w ramach pomocy pomostowej.

Nie jest możliwe złożenie wniosku o przyznanie pomocy pomostowej z mocą wsteczną w odniesieniu do pierwszego etapu pomocy pomostowej (za miesiące czerwiec-sierpień).

Przedsiębiorstwa, które mimo już otrzymanych dotacji nadal ponoszą lub ponownie ponoszą wysokie straty w sprzedaży w związku ze skutkami pandemii, mogą ubiegać się o kolejne dotacje.

Więcej informacji na temat pomocy pomostowej można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/
Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-10-29-neue-corona-hilfen.html

ILB jest odpowiedzialny za wypłatę pomocy pomostowej w kraju związkowym Brandenburgia. 

https://www.ilb.de/de/index.html

Pomoc od rzadu federalnego

•Rząd federalny oferuje pomoc dla szczególnie dotkniętych przedsiębiorstw, zakładów, osób prowadzących działalność gospodarczą, stowarzyszeń i instytucji (Środki zaradcze na wypadek pandemii 28. październik 2020).

• Wyjątkowa pomoc gospodarcza w formie proporcjonalnej refundacji sprzedaży (pomoc listopadowa/grudniowa)

Wnioski składa się w całości elektronicznie za pośrednictwem platformy:
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

Aktualne informacje można znaleźć tutaj:
https://www.ilb.de/de/corona-novemberhilfen-2020/
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html

KfW-Program specjalny 2020

  • Od 23. Marzec 2020 do 30. Program specjalny KfW 2020 będzie dostępny dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm do czerwca 2021 roku. Po raz kolejny poprawiono warunki kredytowe. Dalszą ulgę ekonomiczną przyniosą niższe stopy procentowe oraz uproszczona ocena ryzyka przez KfW dla pożyczek do wysokości Utworzono Euro.

Wiecej informacji na stronie:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/kleine-mittlere-grosse-unternehmen.html?cms_artId=1723246

Srodki pomocy fiskalnej 

  • Przedsiębiorstwa otrzymują pomoc podatkową na poprawę płynności finansowej.
  • Dla firm bezpośrednio dotkniętych wirusem Corona obowiązuje to do końca 2020 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Finansów:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/
Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-steuerliche-Massnahmen.html

Uproszczony dostęp do podstawowych świadczeń

  • Pakiety ochrony socjalnej przyjęte przez rząd federalny mają pomóc w złagodzeniu społecznych i ekonomicznych skutków pandemii Corony dla obywateli.

Uproszczony dostęp do podstawowego wsparcia dochodu zapewnia utrzymanie, jeśli nie jest dostępna pomoc priorytetowa. Zapewniając szybszy i mniej biurokratyczny dostęp do tego świadczenia, dąży się do tego, aby ludzie nie cierpieli z powodu egzystencjalnych trudności spowodowanych gospodarczymi skutkami kryzysu.

Wiecej informacji na stronie:
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Sozialschutz-Paket/sozialschutz-paket.htm

Neue Austellung im BIC

Ab dem 15. Juli 2021 präsentiert die Künstlerin Sabine Anders ihre stilvollen Aquarelle im Gebäude des BIC.

Besichtigung montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf der Empore des BIC.

Ochrona danych