Konsultacje na miejscu

Inhalt: Uslugi doradcze; Tresc konsultacyjna; Proces konsultacji; Finansowanie poradnictwa; Doradztwo dla polskich firm

Usługi doradcze

Doradzamy w:

 • Ogólnych kwestiach biznesowych
 • Projektach koncepcyjnych założenia, ekspansji, inwestycji, finansowania, restrukturyzacji
 • Założeniu oddziału
 • Rozbudowy przedsiębiorstwa
 • Kwestiach finansowych (np. dofinansowanie kapitałowe lub innowacyjne)
 • Ekspansji rynkowej
 • Rozwiązaniu problemów wewnętrznych.

Powrót na górę strony


Treści konsultacyjna

Wspólnie z Państwem opracowujemy rozwiązania dla następujących zagadnień:

 • Lokalizacja problemów i poszukiwanie strategii rozwiązań
 • Określenie potrzeb finansowych i oszacowanie harmonogramów
 • Wsparcie w przygotowaniu niezbędnego biznesplanu
 • Doradztwo w zakresie dotacji jako częściowy instrument finansowania
 • Pomoc w rozmowach z władzami/instytucjami
 • Zamówienia publiczne na kapitał podwyższonego ryzyka i dotacje, pomoc w składaniu wniosków
 • Zamówienia publiczne ekspertów zewnętrznych
 • Dostęp do krajowych i międzynarodowych sieci partnerów oraz towarzyszenie na miejscu również w krajach docelowych
 • Wspólne badania i ocena rynku
 • Poszukiwanie partnerów
 • Ocena potrzeby restrukturyzacji w przypadku trudności

Powrót na górę strony


Proces konsultacji

Mogą Państwo skontaktować się z nami w przypadku pytań, w których stwierdzą Państwo potrzebę skorzystania z porady zewnętrznej. Podczas bezpłatnego spotkania wstępnego poznasz nas, omówisz zadanie i towarzyszące mu okoliczności. Wspólnie staramy się zbadać wykonalność oraz oszacować możliwości i szanse rozwiązania.

Określamy możliwe strategie i podejścia oraz konkretne potrzeby. Przy zawieraniu umowy ustalimy z Państwem szczegółowo, w jaki sposób będziemy Państwa wspierać i jakie będą ramy finansowe. Umowa dokładnie definiuje, jakie zadania mają być rozwiązane i jakie dokumenty mają być stworzone.

Na Państwa życzenie, opracujemy wspólnie z Państwem koncepcję. Jeśli będzie to konieczne rowniez propozycje finansowania.

Na zakończenie konsultacji dokonywana jest kompleksowa ocena stanu rozwoju i realizacji zadań.

Powrót na górę strony


Finansowanie poradnictwa

Wstępne poradnictwo w ramach indywidualnej oceny potrzeb jest bezpłatne. Następnie doradztwo jest świadczone w oparciu o uczciwą stawkę godzinową lub jako cena projektu.

Powrót na górę strony


Doradztwo dla polskich firm

Wspieramy polskich przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą na rynku niemieckim. Znajdziesz więcej informacji tutaj.

Wszystkie nasze usługi doradcze dla niemieckich przedsiębiorców oferujemy polskim przedsiębiorcom również w języku polskim.

Powrót na górę strony

Neue Austellung im BIC

Ab dem 15. Juli 2021 präsentiert die Künstlerin Sabine Anders ihre stilvollen Aquarelle im Gebäude des BIC.

Besichtigung montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf der Empore des BIC.

Ochrona danych